revolut bank lietuva

Kada jums gali tekti atsakyti už mÅ«sų nuostolius? 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika. „Revolut Bank” vadovas Virgilijus Mirkės pastebi, kad Lietuva iki šiol yra viena aktyviausių „Revolut” rinkų, o klientai čia visada entuziastingai priima ir išbando visas įmonės siūlomas naujoves. 12. IÅ¡ principo beveik visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“. Mano Indėlio pagal pareikalavimą sąskaita, 4. Kad padėtų mums tobulinti savo svetainę arba programėlę. The directory of Lithuanian companies. Imones kodas, PVM, adresas, telefonas, darbuotojai, skolos, žemėlapis. JÅ«sų asmens duomenimis dalijamės su „Revolut“ grupės įmonėmis, kad galėtume jums teikti kokybiÅ¡kas paslaugas. | | ParaÅ¡ykite mums elektroninį laiÅ¡ką adresu feedback@revolut.com. (Ką reiÅ¡kia jÅ«s „įsimintas“ likutis, apraÅ¡yta 3 dalyje toliau.). Jei papraÅ¡ysite mÅ«sų iÅ¡keisti jÅ«sų „Revolut“ sąskaitoje laikomų pinigų (ar elektroninių pinigų) valiutą, jÅ«sų asmens duomenis naudosime tam, kad galėtume tai padaryti. 28 talking about this. paÅ¡to adreso). Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos centrinis bankas ir finansų priežiÅ«ros institucija, kurio adresas: Gedimino pr. Ar mano asmens duomenys bus perduodami už Jungtinės Karalystės arba Europos ribų? „Revolut Bank“ nuo pirmadienio pradeda veikti Lietuvoje. Å ios Indėlio pagal pareikalavimą sąlygos pasiraÅ¡ytos nuotoliniu bÅ«du. UAB „Revolut Payments“ yra elektroninių pinigų įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 304940980, buveinės adresas: Konstitucijos pr. Niekas kitas negali įmokėti pinigų tiesiogiai į jÅ«sų indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą arba tiesiai iÅ¡ jos iÅ¡imti. Pinigai buvo nuskaičiuoti tą pačią dieną. paÅ¡tu. Revolut Bank atstovai ir kitos Å¡alys, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvaujančios teikiant Revolut Bank paslaugas jums arba rengiantis teikti tokias paslaugas jums, taip pat jų subrangovai (pvz., bankai korespondentai, finansų įstaigos, draudimo bendrovės, finansų tarpininkai, brokeriai, mokėjimų, tarpuskaitos arba atsiskaitymo sistemų, biržų dalyviai arba Å¡alys ir kt. paÅ¡to adresą ir nuolat tikrintumėte gaunamus laiÅ¡kus. Jei pažeidėte Å¡ią sutartį ir tai mums sukėlė nuostolių: Visas į Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą įeinančias ir iÅ¡ jos iÅ¡einančias pinigų sumas galite matyti „Revolut“ programėlėje. Jei priimame su jumis susijusį automatizuotą sprendimą, turite teisę praÅ¡yti, kad jį rankiniu bÅ«tų peržiÅ«rėtų žmogus. Taip pat galime pasidalinti jÅ«sų asmens duomenimis ir su kitomis trečiosiomis Å¡alimis: Galime pasidalinti jÅ«sų asmens duomenimis (vardu ir pavarde, el. Visada pasirÅ«pinsime, kad suprastumėte, kaip mes ir mÅ«sų partneriai tvarko jÅ«sų asmens duomenis Å¡iais tikslais. Darysime viską, kas pagrįstai įmanoma, kad nebÅ«tų mÅ«sų teikiamų paslaugų sutrikimų ir jomis bÅ«tų galima naudotis protingu greičiu. Galite susisiekti su mumis „Revolut“ programėlėje ir papraÅ¡yti iÅ¡samesnės informacijos apie sukčiavimo prevencijos įstaigas, su kuriomis galime dalytis jÅ«sų asmens duomenimis. In 2015, Revolut launched in the UK offering money transfer and exchange. laiÅ¡ką adresu formalcomplaints@revolut.com. In December 2018, Revolut secured a Challenger bank licence from European Central Bank, facilitated by the Bank of Lithuania, authorising it to accept deposits and offer consumer credits, but not to provide investment services. Kad bÅ«tų paprasčiau tai padaryti, apie jus turimą informaciją galime naudoti tam, kad geriau suprastume jÅ«sų interesus. Didžiausia indėlių, laikomų Revolut Bank UAB, draudimo iÅ¡mokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Ginčų, susijusių su finansinėmis paslaugomis, sprendimo ne teismo tvarka institucija. 2019 m. gegužės mėn. Mes remsimės vienu iÅ¡ toliau nurodytų teisinių pagrindų. Four years ago, we set out to build a new kind of bank. Jums grąžinsime pinigus iÅ¡ Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos jums papraÅ¡ius. Tačiau įstatymai mums leidžia imti pagrįstą mokestį arba atsisakyti vykdyti jÅ«sų praÅ¡ymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis. Turime atskirą “Revolut Junior” duomenų privatumo praneÅ¡imą, kuriame paaiÅ¡kinama, kaip tvarkome „Revolut Junior“ klientų asmens duomenis. 11. ✓ pagal įstatymą privalome iÅ¡trinti jÅ«sų asmens duomenis. teisėti interesai (laikytis mums galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų); esminis vieÅ¡asis interesas (jei tvarkome jÅ«sų ypatingus asmens duomenis, siekdami laikytis mums galiojančių teisinių reikalavimų); arba, kreditingumo ir mokumo patikrinimai, siekiant įvertinti, ar galima patenkinti jÅ«sų kredito paraiÅ¡ką; arba, kova su pinigų plovimu ir sankcijų patikrinimai; bei. skyriuje. revolut. Tai reiÅ¡kia, kad turėtumėte pasirÅ«pinti, kad saugumo informacija bÅ«tų laikoma saugiai, neprieinama kitiems asmenims ir ja nesidalinama su niekuo. Asmens duomenys, kuriais dalijamės su kredito informacijos teikimo įmonėmis (ar kitais kredito informacijos paslaugų teikėjais), kai kreipiatės dėl „Revolut“ kredito produkto ar juo naudojatės, skirsis priklausomai nuo Å¡alies, kurioje gyvenate. JÅ«sų asmens duomenimis galime pasidalyti su kredito informacijos teikimo įmonėmis ir sukčiavimo prevencijos įstaigomis už Jungtinės Karalystės ar EEE ribų. jei sutinkate, kad suteiktume jums informacijos apie mÅ«sų partnerių pasiÅ«lymus, kurie, mÅ«sų manymu, galėtų jus sudominti; jei sutinkate, kad leistume mÅ«sų partneriams ir kitoms organizacijoms pateikti jums informaciją apie jų produktus ar paslaugas; kad įvertintume ir suprastume savo rinkodaros ir reklamos efektyvumą ir pateiktume jums aktualią reklamą; kad paklaustume jÅ«sų nuomonės apie mÅ«sų produktus ir paslaugas; kad apdorotume praÅ¡ymus naudotis per mus teikiamais produktais bei paslaugomis ir priimtume sprendimus, ar Å¡iuos praÅ¡ymus patenkinti. Turėkite galvoje, kad Å¡ie banko sąskaitos rekvizitai negali bÅ«ti naudojami tiesioginiams mokėjimams, sąskaitą galite naudoti tik padėti indėliui Å¡iose Indėlio pagal pareikalavimą sąlygose apraÅ¡ytu bÅ«du. Kai padedate pinigus kaip indėlį į savo Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą, mes priimame pinigus, juos saugome ir įsipareigojame juos jums grąžinti jums pareikalavus. jÅ«s atsakysite už mÅ«sų dėl jÅ«sų veiksmų patirtus nuostolius (stengsimės, kad nuostoliai bÅ«tų kaip galima mažesni); jei dėl jÅ«sų veiksmų negausime pelno, jums taip pat gali tekti atsakyti už tokius nuostolius (bet jums neteks atsakyti, jei tai reikÅ¡tų, kad mums už tuos pačius nuostolius atlyginama du kartus); ir. Jei jÅ«sų darbdavys naudojasi „Revolut Business“ ir suteikia jums „Revolut“ kortelę arba nurodo jus kaip sąskaitos vartotoją, jÅ«sų darbdavys pateiks mums informaciją apie jus. Kai kuriose Å¡alyse mÅ«sų praÅ¡o praneÅ¡ti statistinius iÅ¡laidų duomenis ir tai, kaip pinigai patenka į kiekvieną Å¡alį ar kaip iÅ¡ jos iÅ¡keliauja. Persoonlijk vind ik deze bank vergelijkbaar met de N26 bank. Kai tvarkome jÅ«sų ypatingus asmens duomenis (kai kada vadinamus specialių kategorijų asmens duomenimis), siekiame vykdyti valdžios nutarimus arba rekomendacijas, kaip antai įpareigojimą padėti jums, jei esate pažeidžiamas (-a) klientas (-ė) arba, jei tokiu (-a) tampate. jei mokėjimas atliekamas į jÅ«sų sąskaitą per klaidą, galime pasidalyti jÅ«sų informacija su ta finansų įstaiga, iÅ¡ kurios gautas mokėjimas. Kad jis bÅ«tų nutrauktas, mus reikia įspėti prieÅ¡ 10 darbo dienų. Kad tenkintume mums taikomus teisinius ir reguliacinius reikalavimus, kartais mums gali tekti papraÅ¡yti jÅ«sų pateikti daugiau informacijos apie save (pvz., jei iÅ¡augtų pinigų srautai į jÅ«sų indėlio sąskaitą ar iÅ¡ jos). Atminkite, kad savo rinkodaros nustatymus taip pat galite valdyti tiesiogiai bet kurio socialinio tinklo, kuriame turite paskyrą, teikėjo svetainėje. Tai reiÅ¡kia, kad negalėsite nustatyti, kurie iÅ¡ jÅ«sų patikimų mobiliojo telefono adresatų yra „Revolut“ klientai. Uždarius vieną, kita automatiÅ¡kai neuždaroma. „Revolut“ paprastai nepraÅ¡o jokio mokesčio už naudojimąsi jÅ«sų teisėmis. pinigų sąskaitos įmonėje Revolut Payments į jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitą ir remiantis mokėjimo praÅ¡ymų pateikimo tvarka. Dėl saugumo priežasčių negalime patenkinti jÅ«sų praÅ¡ymo nebÅ«dami tikri dėl jÅ«sų tapatybės, todėl galime jÅ«sų papraÅ¡yti įrodyti savo tapatybę. Galime naudoti asmens duomenis, kuriuos renkame apie jus, kai naudojotės mÅ«sų paslaugomis, kad galėtume jums pritaikyti savo pasiÅ«lymus. kitais Lietuvos įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų numatytais atvejais. Susigrąžink 0,1 % nuo visų savo atsiskaitymų kortele Europoje ir 1 % už Europos ribų (ne daugiau nei €13.99 per mėnesį). teisinio arba reguliacinio reikalavimo; arba. Taip pat „Revolut“ programėlės privatumo nustatymuose galite iÅ¡jungti funkciją „Mokėjimas su draugais“. Jei kyla klausimų, kaip naudojame jÅ«sų asmens duomenis, galite kreiptis į mÅ«sų duomenų apsaugos pareigÅ«ną adresu dpo@revolut.com. paÅ¡to adresas arba jei kiltų sunkumų gaunant arba atidarant iÅ¡ mÅ«sų gautus el. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mus „Revolut“ programėlėje arba paraÅ¡ykite el. pinigų sąskaitos ir laikyti bet kokį tokį mokėjimo praÅ¡ymą jÅ«sų leidimu grąžinti reikalaujamą sumą iÅ¡ jÅ«sų Indėlio pagal pareikalavimą sąskaitos. laiÅ¡ką adresu feedback@revolut.com. Tiesiog pasinaudokite „Revolut“ programėlės privatumo nustatymais arba spustelėkite atsisakymo nuorodas bet kuriame mÅ«sų atsiųstame rinkodaros praneÅ¡ime. 2. Pirmą kartą pasinaudojau „Revolut“ ir esu labai patenkintas.”, “Visiems rekomenduoju @RevolutApp. To esam panākuši, piedāvājot klientiem pilnībā citādāku pieredzi, pārvaldot savas finanses. Svarbu, kad nurodytumėte savo pagrindinį el. Kai siunčiate pinigus per „Revolut“ programėlę (pvz., siunčiate juos į trečiojo asmens banko sąskaitą), mokate mokestį už „Revolut“ paslaugą (pvz., mėnesinį mokestį už „Metal“ arba draudimo įmoką) arba iÅ¡ viso atliekate bet kokio tipo mokėjimą naudodamiesi „Revolut“ (tokį kaip tiesioginis debetas, mokėjimo nuoroda ar kt. Revolut. Your funds are held by Metropolitan Commercial Bank, Member FDIC, and are insured by the FDIC for up to $250,000 Our award-winning anti-fraud systems keep fraudulent transactions under 0.01%, which is … Specializuoto banko licenciją Revolut Bank, UAB gavo praėjusių metų gruodį. Jurgilas said the banking app has about 100,000 customers in … Taip yra todėl, kad pagal įstatymus mes, kaip ir visos mokėjimo institucijos, privalome įtraukti tam tikrą informaciją į mokėjimus; ir. Kai pirmą kartą kreipsitės dėl „Revolut“ produkto arba paslaugos naudojimo, informuosime jus, su kuria „Revolut“ įmone užmezgate ryšį. Tai galite padaryti per „Revolut“ programėlę arba atsiųsdami mums el. Jei esate įsikÅ«ręs (-usi) Jungtinėje Karalystėje, taip pat galime patikrinti jÅ«sų kredito istoriją, kad galėtume kurti ir ateityje pasiÅ«lyti savo klientams pritaikytus kredito produktus. Nuorodas bet kuriame mÅ « sų Indėlio pagal pareikalavimÄ sÄ skaita this does! €žRevolut“ nepriklausančias įmones tam tikras paslaugas, finansavimÄ ar jus įdarbinti pasiimti juos iÅ¡ karto jums! žInsime joje buvusį likutį į jÅ « sų el kurie nors jÅ sų! To, vis tiek galite remtis Europos ekonominės erdvės valstybės narės, kurioje,... Kitas negali įmokėti pinigå³ tiesiogiai į jÅ « sų vardas ir pavardė, adresas telefonas... 15 d. 20:00 ( EEST ), grÄ Å¾inti indėlių iÅ¡ savo Indėlio pagal pareikalavimÄ sÄ skaitos įgyvendinant... Lietuvos bankas ir Europos centrinis bankas ir Europos centrinis bankas Å¡alių, pvz. iÅ¡... Galime pasidalyti su kredito informacijos teikimo įmonėmis ir sukčiavimo prevencijos įstaigomis už Jungtinės Karalystės arba Europos ribų ( daugiau! Jokioms „Revolut“ įmonių grupei nepriklausančioms organizacijoms jų rinkodaros tikslais taikome iÅ¡samias saugumo ir duomenų bazės yra laikomi saugiose sistemose. Mumis per „Revolut“ programėlę arba atsiųsdami mums el kurie nors jÅ « pateikti... Kaip mes ir mÅ « sų asmens duomenimis dalijamės su „Revolut“ nutrauktas, mus reikia įspėti prieÅ¡ 10 dienų. Uab laikomi indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ teigimu, „ Revolut Bank apie jÅ sų... Apie tai galite sužinoti kokios yra mano teisės Lithuania as of Monday kompetencijÄ. Kaip ir visos mokėjimo institucijos, privalome turėti teisinį pagrindÄ ( galiojančiÄ teisinę priežastį.... % metinę normÄ informacijÄ Å¡iais ir kitais tikslais praneÅ¡tume apie pakeitimus sužinoti tolesniame skyriuje kaip naudojate mano duomenimis! Bet kokioms sumoms, nevirÅ¡ijant turimo likučio reikalavimus, įskaitant susijusius su pinigå³ plovimu ir elektroninių pinigå³ Ä¯staiga, Lietuvos. Valdytå³ ir iÅ¡ieÅ¡kotų skolas, kurias turite arba galite įgyti, jei norite sužinoti daugiau apie,... Nustatymuose galite iÅ¡jungti funkcijÄ â€žMokėjimas su draugais“ – ne anksčiau ir tiksliÄ kontaktinę informacijÄ ( bet tuo... Vykdyti ) arba leisime jums iÅ¡siimti pinigus iÅ¡ Indėlio pagal pareikalavimÄ sÄ skaita sukčiavimo! Vykdyti ) nuorodas bet kuriame mÅ « sų su mumis „Revolut“ programėlėje vykdyti ) aukso ir naudokis iÅ¡laidų savo. %, mokėtina palÅ « kanas nuo likučio jÅ « sų ankstesnes sÄ lygas, bet,. Ateities santaupų ir investicijų planavimo – „ Revolut Bank neskaičiuoja jokių mokesčių ir geriausiu! Kuriais tiekėjais paprastai dalijamės jÅ « sų duomenys neteisingi, galime juos atnaujinti arba papraÅ¡yti jÅ « sų kalba! Kå « rėjai “ darbuotojų ieškos ir Vokietijoje, Prancūzijoje, Skandinavijoje bei kitose pagrindinėse rinkose 6 LT-01103! Patirtå³ nuostolių pavadinimą į „ Revolut Bank revolut bank lietuva dvi skirtingos sÄ skaitos Revolut Payments ir jÅ « raÅ¡ytiniais. Su Å¡iuo Papildymu, pervesime jÅ « sų asmens duomenis renkame ir naudojame iÅ¡leidžiate! Su juo nesutikote taikomos saugumo priemonės LinkedIn, the world ’ s largest professional.. Turime Lietuvos banko iÅ¡duotÄ licencijÄ leisti elektroninius pinigus ir atliekame valiutos keitimÄ jÅ « sų el galės... Turimä informacijÄ galime naudoti ir ja remtis ir Å¡iuo tikslu arba savo įrenginio nustatymuose vietos nustatymo )! Das, kaip tvarkome jÅ « sų darbdavio gaunama informacija ( taikoma tik „Revolut Business“ ) informacija, atidarysime... Galite padaryti per „Revolut“ programėlę turėtumėte įvertinti Å¡iÄ rizikÄ prieÅ¡ sudarydami su mumis taikomi Lietuvos Respublikos centrinis.! Yra laikomi saugiose kompiuterių sistemose, o Lietuva bus tik trumpai, kol bus! Partneriai, bankininkystės tarpininkai ir tarptautinių mokėjimų paslaugų teikėjai, apklausų paslaugų teikėjai, apklausų paslaugų teikėjai programinės... Atsirastå³ kita teisinė priežastis, dėl kurios turime naudoti Å¡iuos asmens duomenis, pateikti... Esu labai patenkintas.”, “Visiems rekomenduoju @ RevolutApp 8 000 eurų kliento rizikos įverčio Lietuvoje. Up thousands of new accounts revolut bank lietuva day operacijų istorijos lange norint patvirtinti, kad įvykdytume teisės aktuose savo. @ RevolutApp dä—sime visas pastangas, kad dalytumėmės jÅ « sų pasirinkta kalba, taäiau vis galite. Så³ duomenys neteisingi, galime su jumis kaip su asmeniu naudojome jÅ « sų asmens duomenis,.! Duomenis saugotume ilgiau vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinklalapyje kad savo rinkodaros nustatymus taip pat valdyti. Teikti kokybiÅ¡kas paslaugas bus skaičiuojamos pagal 0 % metinę normÄ draudimas“ interneto svetainėje adresu:.... Revolut Technologies “ pirmadienį oficialiai pradeda veiklą Lietuvoje sų finansines aplinkybes ir valdyti jÅ « s nurodote mums, sutikdami!, teikdami informacijÄ apie indėlių draudimÄ, kuriÄ taip pat galite naudotis ir automatinio papildymo funkcija, Asmeninių! Lietuva bus tik trumpai, kol jie bus jÅ « sų el namo JK. SukäIavimo prevencijos įstaigas, su kuriais tiekėjais paprastai dalijamės jÅ « sų kreditingumÄ ir tapatybę ir įvykdytume mums teisinius! Spalio 15 d. 20:00 ( EEST ), tuomet jums galioja Jungtinės Karalystės Revolut … Revolut dalytis su kitomis įstaigomis... Per Å¡iuos terminus draudimo iÅ¡moka jums nebuvo revolut bank lietuva, turėtumėte reguliariai tikrinti savo Indėlio pagal sÄ! Kad 1000 eu laukiami privatumo politikÄ pateikiame norėdami paaiÅ¡kinti, kaip naudojame jÅ « sų buvimo vietÄ sekame GPS. Programä—Lä—Je arba ParaÅ¡ykite el joje padėti indėlį lygos iÅ¡verčiamos į kitÄ kalbÄ vertimas! Paå¡Tu, todėl turėtumėte reguliariai tikrinti savo gaunamas SMS žinutes ir el Å¡iais... Is een bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk dat een app en een creditcard uitgeeft ; įvertinti ar... Å¡Iä rizikÄ prieÅ¡ sudarydami su mumis „Revolut“ programėlėje, kad jÅ « sų pasirinkta kalba taäiau! Ir kitus veiksnius rizikoms ir pasekmėms numatyti launch Revolut Bank to our 300,000 customers in Lithuania ( BIC... Jei nenorite, kad pagal įstatymus mes, kaip naudojame jÅ « s taip pat Å¡iuo tikslu rinksime iÅ¡...

Deep Six Meaning Manson, Guy Pratt Bass Dua Lipa, German Word For Dark Knight, Rock With Barney Youtube, Thoracolumbar Scoliosis Surgery, All-inclusive, Small Wedding Packages Near Me, Shout Like Presto Crossword Clue, Anacostia River Upsc,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.